Project

General

Profile

Welkom bij source forge site van Ownit » History » Revision 19

Revision 18 (Micha Kersloot, 13-08-2015 15:05) → Revision 19/22 (Micha Kersloot, 13-08-2015 15:05)

h1. Welkom bij het opensource ontwikkelplatform de project ontwikkel site van OwnIT 

 Deze documentatie is nog in ontwikkeling. Op- en aanmerkingen zijn welkom. Je kunt deze kwijt als Issue in dit project, of een mailtje sturen naar sf@own-it.nl 

 h2. Eerste aanmelding / project 

 Na het aanmelden kunt u een "Nieuwe issue":/projects/website/issues/new aanmaken met de titel en de beschrijving van het project. Zodra deze aanvraag behandeld is, wordt het project voor u aangemaakt waarna u de volledige rechten heeft tot dit project.  

 h2. Aanvragen van een extra project 

 Op het moment dat u een gebruikers account aangemaakt heeft, kon u direct aangeven of u ook een project wilde starten. Indien u dit niet gedaan heeft, kunt u een project aanvragen door een "Nieuwe issue":/projects/website/issues/new aan te maken in de categorie 'Nieuw project' 

 h2. Activeren van de Wiki 

 De Wiki kun je activeren door bij de instellingen van het project, onder het kopje Wiki aan te geven hoe de startpagina zal moeten heten. Zodra je dat opgegeven hebt zal de wiki geactiveerd zijn. 

 h2. Uploaden van bestanden 

 Om bestanden toe te kunnen voegen aan het project dien je eerst een versie te definiëren voor deze bestanden. Ga bij je project naar _instellingen_ en dan naar het tabblad _Versies_ Daar kun je één of meerdere versies definiëren. Denk bijvoorbeeld aan 'Test versie' of 'Stabiele versie'. Bij het uploaden van bestanden kun je dan aangeven om welke versie het gaat. 

 h2. Sluiten van Issues met een commit 

 Issues kunnen direct gesloten worden als je een commit doet, dit kun je doen met het sleutelwoord 'sluit'. Dus als je een commit log maakt 'Foo gerepareerd door Bar, dit sluit #345', dan wordt de Issue automatisch gesloten en op 100% afgerond gezet. Als je een serie commits nodig hebt, dan kun je dit doen door het sluitelwoord 'Issue' te gebruiken. Bijvoorbeeld 'Foo opgelost, dit sluit #345, en lost Issue #456 en Issue #457 gedeeltelijk op'. Bij de betreffende issues verschijnt nu een kopje waarin de revisies worden vermeld die relevant zijn voor voor dat issue. Zo kun je altijd snel terugvinden hoe je een bepaalde bug heb opgelost. 

 h2. Engelstalige documentatie van de 'Redmine'-software omgeving die we gebruiken 

 In het menu staat een "?". Als u daar op klikt verschijnt de wiki pagina met uitgebreide hulp voor het gebruik van deze software.  

 [[Persbericht]]