Project

General

Profile

Actions

Welkom bij het opensource ontwikkelplatform van OwnIT

Deze documentatie is nog in ontwikkeling. Op- en aanmerkingen zijn welkom. Je kunt deze kwijt als Issue in dit project, of een mailtje sturen naar

Eerste aanmelding / project

Na het aanmelden kunt u een Nieuwe issue aanmaken met de titel en de beschrijving van het project. Zodra deze aanvraag behandeld is, wordt het project voor u aangemaakt waarna u de volledige rechten heeft tot dit project.

Aanvragen van een extra project

Op het moment dat u een gebruikers account aangemaakt heeft, kon u direct aangeven of u ook een project wilde starten. Indien u dit niet gedaan heeft, kunt u een project aanvragen door een Nieuwe issue aan te maken in de categorie 'Nieuw project'

Activeren van de Wiki

De Wiki kun je activeren door bij de instellingen van het project, onder het kopje Wiki aan te geven hoe de startpagina zal moeten heten. Zodra je dat opgegeven hebt zal de wiki geactiveerd zijn.

Uploaden van bestanden

Om bestanden toe te kunnen voegen aan het project dien je eerst een versie te definiëren voor deze bestanden. Ga bij je project naar instellingen en dan naar het tabblad Versies Daar kun je één of meerdere versies definiëren. Denk bijvoorbeeld aan 'Test versie' of 'Stabiele versie'. Bij het uploaden van bestanden kun je dan aangeven om welke versie het gaat.

Issues

Elke vraag (of zogenoemd issue) krijgt zijn eigen uniek ID. Vragen, verzoeken en aanvullingen kunnen hier ingevoerd worden. Hou issues beperkt tot 1 vraag (met antwoorden) per issue. Laat issues nooit door elkaar lopen, zo blijft waar je mee bezig bent overzichtelijk.

Met betrekking tot issues zijn er drie situaties:

 • Een nieuw issue aanmaken.
 • Een bestaand issue bewerken.
 • Een issue sluiten.

Nieuw issue aanmaken

 • Check of er al een issue is van je vraag.
 • Klik bovenaan op tabblad Nieuw issue.
 • Kies in de eerste pulldown of het een bug of een feature is. Kies feature als het gaat over iets dat nog niet bestaat, als je een verzoek hebt. Kies bug als er iets stuk is.
 • Bij Beschrijving omschrijf je zo goed mogelijk wat er aan de hand is.
 • Bij Status kies je Assigned om deze issue aan iemand toe te wijzen.
 • Bij Toegewezen aan kies je diegene die dit issue moet gaan oplossen.
 • Bij Prioriteit kan je zelf bepalen hoe belangrijk je het issue vindt, het kan zijn dat diegene die het op gaat lossen er anders over denkt...
 • Je kunt eventueel ook bestanden toevoegen onderaan.
 • Om op te slaan klik je op Maak.

Bestaand issue bewerken

 • Je kunt een lopende issue bewerken door op eentje te klikken en dan op bewerk te klikken rechtsboven.
 • Als je op bewerk hebt geklikt zie je diverse pulldowns. Ken issues altijd toe aan diegene die er mee aan de slag gaat.
 • Bij status zie je of hij b.v. op assigned (toegewezen) of testing staat. Als wij een issue wat ons betreft opgelost hebben, zullen we hem op testing en dan toegewezen aan op jou zetten zodat jij weet dat je het na kunt kijken en eventueel nog een opmerking of vraag toevoegen aan deze issue. Als je inderdaad een seintje krijgt dat een issue op testing en jouw naam staat en je hebt nog een vraag over deze issue. Zet dan je vraag neer bij notities en zet de pulldown status op feedback en toegewezen aan op diegene aan wie je je vraag wilt stellen en klik onderaan op toevoegen.
 • Als wij een vraag aan jou hebben zullen we de issue op testing of feedback zetten op jouw naam.

Issue sluiten

Als een issue klaar is, zet je de issue bij 'status' op 'resolved' en klik onderaan op 'toevoegen'. Gooi nooit een issue weg, ook als er niks gebeurd is gewoon op 'resolved' zetten.

Sluiten van Issues met een commit

Issues kunnen direct gesloten worden als je een commit doet, dit kun je doen met het sleutelwoord 'sluit'. Dus als je een commit log maakt 'Foo gerepareerd door Bar, dit sluit #345', dan wordt de Issue automatisch gesloten en op 100% afgerond gezet. Als je een serie commits nodig hebt, dan kun je dit doen door het sluitelwoord 'Issue' te gebruiken. Bijvoorbeeld 'Foo opgelost, dit sluit #345, en lost Issue #456 en Issue #457 gedeeltelijk op'. Bij de betreffende issues verschijnt nu een kopje waarin de revisies worden vermeld die relevant zijn voor voor dat issue. Zo kun je altijd snel terugvinden hoe je een bepaalde bug heb opgelost.

Engelstalige documentatie van de 'Redmine'-software omgeving die we gebruiken

In het menu staat een "?". Als u daar op klikt verschijnt de wiki pagina met uitgebreide hulp voor het gebruik van deze software.

Persbericht

Updated by Anonymous over 3 years ago · 22 revisions