Project

General

Profile

Wijzigingen in Hunspell die voor ons worden gemaakt » History » Version 19

Ruud Baars, 21-01-2011 19:51

1 9 Ruud Baars
h1. Noodzakelijk/Essential
2 1 Ruud Baars
3 9 Ruud Baars
h2. Forbiddenword has to have highest priority
4 1 Ruud Baars
5 8 Ruud Baars
Een woord dat expliciet is gemarkeerd als fout, maar met via samenstellingsmechanisme wordt gegene­reerd, wordt wel als fout gezien, maar toch als alternatief aangeboden. Correctie hiervan is essentieel.
6 1 Ruud Baars
7 8 Ruud Baars
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2970239&group_id=143754&atid=756395
8 5 Bart Knubben
9 8 Ruud Baars
Test cases:
10 9 Ruud Baars
* make a compound using part 1, part 2 and part 3; forbid the compound, test by entering this compound minus 1 letter, check if word is suggested (should not be)
11
* forbid a word that as affix flags; check if all affixed forms are forbidden and are not suggested. (should not be)
12
* suggest a forbidden word using REP; check if it is suggested (should not be)
13 8 Ruud Baars
14 10 Ruud Baars
<pre>
15
Deze fout is succesvol gecorrigeerd, blijkens de 1e testversie (.13)
16 11 Ruud Baars
Succesfully corrected
17 10 Ruud Baars
</pre>
18 1 Ruud Baars
19 9 Ruud Baars
h2. Keepcase
20 1 Ruud Baars
21 9 Ruud Baars
Er is een optie om af te dwingen dat een woord precies zo moet worden geschreven als het is opgenomen, bijvoorbeeld dvd niet als DVD. Woorden die zo gemarkeerd zijn, verliezen die markering helaas als er wordt samengesteld, zodat DVD-schrijver wel wordt geaccepteerd.
22
23 1 Ruud Baars
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2999224&group_id=143754&atid=756395
24
25 9 Ruud Baars
Testcases:
26
* create compound parts tv- and -tv, using the keepcase flags
27
* Test if word-TV and TV-word are accepted. They should not be.
28 1 Ruud Baars
29 12 Ruud Baars
<pre>
30 19 Ruud Baars
Afgedaan. Succesfully implemented 
31 12 Ruud Baars
</pre>
32
33 9 Ruud Baars
h1. Belangrijk/Important
34
35
h2. wilde suggesties/wild suggestions
36
37 16 Ruud Baars
Als alternatieven worden soms heel vreemde samenstellingen aangeboden, die ook nog erg veel ver­schillen met het foutieve woord. Dit kan beperkt worden door gegenereerde samenstellingen op 'verschil'
38 1 Ruud Baars
met het foutieve woord te beoordelen, gerelateerd aan de lengte van het woord. Dit resulteert in minder
39
verbazingwekkende en onzinnige woorden in de suggesties.
40
41 9 Ruud Baars
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2970237&group_id=143754&atid=756395
42
43 12 Ruud Baars
<pre>
44 18 Ruud Baars
Closed in cvs, but not tested yest
45 12 Ruud Baars
</pre>
46
47 9 Ruud Baars
h2. Checkcompoundpattern should work for all compounding parts
48
49
Er is een mechanisme aanwezig dat voorkomt dat twee opeenvolgende delen aan elkaar worden ge­plakt. Zoals bijvoorbeeld woon+werk. Dit mechanisme kan allerlei fouten efficiënt voorkomen. Helaas werkt
50 1 Ruud Baars
het niet op alle delen van samenstellingen, maar alleen op de laatste twee, wat niet goed genoeg is voor
51
het Nederlands. Met deze aanpassing wordt het tegenhouden van foutieve samenstellingen robuuster.
52 9 Ruud Baars
53
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2970240&group_id=143754&atid=756395
54
55
Test cases:
56
* make compounds woon, werk and verkeer (first, middel last). Add checkcompoundpattern woon werk (oon wer?). woonwerkverkeer schould be seen as wrong.
57
* same parts, but replace checkcompoundpattern with erk verkee; result should be identical
58 11 Ruud Baars
59 1 Ruud Baars
<pre>
60 12 Ruud Baars
Succesvol gecorrigeerd.
61
Corrected.
62 11 Ruud Baars
</pre>
63
64 9 Ruud Baars
h2. Checkcompoundpattern with flags
65
66 1 Ruud Baars
Hetzelfde mechanisme zou ook voor woordsoorten moeten kunnen werken, bijvoorbeeld functie+functie,
67
met vlaggen. Ook die werkt niet. Met deze aanpassing wordt het tegenhouden van foutieve samenstellin­
68
gen robuuster.
69 9 Ruud Baars
70
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2970242&group_id=143754&atid=756395
71
72
Test cases:
73
* create compound parts prins and bisschop, both with same flag (e.g. Xf beside compounding flags). Add checkcompoundpattern /Xf /Xf. Then, prinsbisschop should be noticed as invalid word.
74 1 Ruud Baars
75 11 Ruud Baars
<pre>
76 13 Ruud Baars
Works. For just stem-collision or with derivatives too. zoutsuikertest now suggested zout-suikertest. Perfect.
77 11 Ruud Baars
</pre>
78
79 9 Ruud Baars
h2. Interfering compounding mechanisms
80
81 1 Ruud Baars
Hunspell kent 2 samenstellingsmechanismen. De ene is meer geschikt voor regelmatige woorden als
82
getallen, de andere meer voor normale samenstellingen. Deze twee mechanismen verstoren elkaar echter.
83 16 Ruud Baars
Bij verbetering wordt het mogelijk om alle uitgeschreven getallen correct te ondersteunen en samenstellingen als 'dikkemannentest' succesvol te ondersteunen.
84 1 Ruud Baars
85
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2999225&group_id=143754&atid=756395
86 12 Ruud Baars
<pre>
87 15 Ruud Baars
Werkt prima. Dus de uitgechreven getallen kunnen weer allemal succesvol worden ondersteund
88 12 Ruud Baars
</pre>
89 9 Ruud Baars
90
h2. Force start with capital
91
92
Een mogelijkheid om bij een samenstellend deel aan te geven dat het samengestelde woord met een
93 1 Ruud Baars
hoofdletter geschreven dient te worden. Dat maakt het mogelijk om bij straat, plein e.d. de juiste suggestie
94
te doen zonder alle straatnamen op te nemen.
95
Meer info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2999224&group_id=143754&atid=756395 en
96
http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=1689683&group_id=143754&atid=756398
97
98 12 Ruud Baars
<pre>
99 18 Ruud Baars
Closed in cvs, not tested yet.
100 12 Ruud Baars
</pre>
101 1 Ruud Baars
102 12 Ruud Baars
h2. add word border to REP pattern
103 9 Ruud Baars
104 1 Ruud Baars
Voor bepaalde letterreeksen kan een waarschijnlijke vervanger worden opgegeven, bijvoorbeeld enzo
105 16 Ruud Baars
=> en zo. Helaas wordt dan die spatie aangeboden bij elk woord waar enzo in zit (helaas dus ook bij boekenzolder), en niet bekend is. Het verzoek is om in de vervangingsregel de woordgrenzen aan te kunnen
106 3 Bart Knubben
geven, [enzo]=>[en zo]. Dit voorkomt Engelse ziekte.
107
108 9 Ruud Baars
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=3000055&group_id=143754&atid=756395
109
110 10 Ruud Baars
<pre>
111
Deze fout is succesvol gecorrigeerd, blijkens de 1e testversie (.13)
112 11 Ruud Baars
Corrected.
113 10 Ruud Baars
</pre>
114
115 9 Ruud Baars
h2. REP with >1 space
116
117 3 Bart Knubben
Hetzelfde mechanisme faalt met meer dan een spatie. Bepaalde foutief aan elkaar geschreven woord ­
118 1 Ruud Baars
groepen kunnen daarom niet succesvol opgesplitst worden aangeboden.
119 3 Bart Knubben
Meer info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=3018929&group_id=143754&atid=756395 en
120 4 Bart Knubben
https://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=3008434&group_id=143754&atid=756398
121 10 Ruud Baars
                                                
122
<pre>
123 11 Ruud Baars
Deze fout is succesvol gecorrigeerd, blijkens de 1e testversie (.13)
124 10 Ruud Baars
Corrected
125 9 Ruud Baars
</pre>
126
127
h2. REP with special chars
128
129 4 Bart Knubben
Hetzelfde mechanisme kan niet omgaan met leestekens zoals de apostrof, zodat suggesties sturen op
130 1 Ruud Baars
dat punt onmogelijk is.
131 9 Ruud Baars
132 1 Ruud Baars
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=3018930&group_id=143754&atid=756395
133
134 10 Ruud Baars
<pre>
135 12 Ruud Baars
Volgens Laszlo bestaat deze fout niet. Suggestie van test+auto's bij test+auto is er niet omdat auto's zo niet in dictionary staat. Lijkt me stug.
136
Further investigation needed.
137 10 Ruud Baars
</pre>
138 3 Bart Knubben
139 9 Ruud Baars
h1. Wenselijk
140
141
h2. Confusing words
142
143
Het zou mooi zijn als de mogelijkheid bestond om een woord dat op zich correct is, maar waarschijnlijk
144 1 Ruud Baars
fout (kunne, verassen) zo te kunnen markeren. Hierdoor zou het mogelijk worden om ze in de applicaties
145
niet rood, maar oranje te markeren. Dat vraagt echter ook aanpassing aan de applicaties.
146
Meer info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=1808861&group_id=143754&atid=756398
147 12 Ruud Baars
148
<pre>
149
Open
150
</pre>