Project

General

Profile

Wijzigingen in Hunspell die voor ons worden gemaakt » History » Version 14

Ruud Baars, 17-12-2010 13:53

1 9 Ruud Baars
h1. Noodzakelijk/Essential
2 1 Ruud Baars
3 9 Ruud Baars
h2. Forbiddenword has to have highest priority
4 1 Ruud Baars
5 8 Ruud Baars
Een woord dat expliciet is gemarkeerd als fout, maar met via samenstellingsmechanisme wordt gegene­reerd, wordt wel als fout gezien, maar toch als alternatief aangeboden. Correctie hiervan is essentieel.
6 1 Ruud Baars
7 8 Ruud Baars
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2970239&group_id=143754&atid=756395
8 5 Bart Knubben
9 8 Ruud Baars
Test cases:
10 9 Ruud Baars
* make a compound using part 1, part 2 and part 3; forbid the compound, test by entering this compound minus 1 letter, check if word is suggested (should not be)
11
* forbid a word that as affix flags; check if all affixed forms are forbidden and are not suggested. (should not be)
12
* suggest a forbidden word using REP; check if it is suggested (should not be)
13 8 Ruud Baars
14 10 Ruud Baars
<pre>
15
Deze fout is succesvol gecorrigeerd, blijkens de 1e testversie (.13)
16 11 Ruud Baars
Succesfully corrected
17 10 Ruud Baars
</pre>
18 1 Ruud Baars
19 9 Ruud Baars
h2. Keepcase
20 1 Ruud Baars
21 9 Ruud Baars
Er is een optie om af te dwingen dat een woord precies zo moet worden geschreven als het is opgenomen, bijvoorbeeld dvd niet als DVD. Woorden die zo gemarkeerd zijn, verliezen die markering helaas als er wordt samengesteld, zodat DVD-schrijver wel wordt geaccepteerd.
22
23 1 Ruud Baars
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2999224&group_id=143754&atid=756395
24
25 9 Ruud Baars
Testcases:
26
* create compound parts tv- and -tv, using the keepcase flags
27
* Test if word-TV and TV-word are accepted. They should not be.
28 1 Ruud Baars
29 12 Ruud Baars
<pre>
30
Open
31
</pre>
32
33 9 Ruud Baars
h1. Belangrijk/Important
34
35
h2. wilde suggesties/wild suggestions
36
37
Als alternatieven worden soms heel vreemde samenstellingen aangeboden, die ook nog erg veel ver­
38 1 Ruud Baars
schillen met het foutieve woord. Dit kan beperkt worden door gegenereerde samenstellingen op 'verschil'
39
met het foutieve woord te beoordelen, gerelateerd aan de lengte van het woord. Dit resulteert in minder
40
verbazingwekkende en onzinnige woorden in de suggesties.
41
42 9 Ruud Baars
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2970237&group_id=143754&atid=756395
43
44 12 Ruud Baars
<pre>
45
Open
46
</pre>
47
48 9 Ruud Baars
h2. Checkcompoundpattern should work for all compounding parts
49
50
Er is een mechanisme aanwezig dat voorkomt dat twee opeenvolgende delen aan elkaar worden ge­plakt. Zoals bijvoorbeeld woon+werk. Dit mechanisme kan allerlei fouten efficiënt voorkomen. Helaas werkt
51 1 Ruud Baars
het niet op alle delen van samenstellingen, maar alleen op de laatste twee, wat niet goed genoeg is voor
52
het Nederlands. Met deze aanpassing wordt het tegenhouden van foutieve samenstellingen robuuster.
53 9 Ruud Baars
54
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2970240&group_id=143754&atid=756395
55
56
Test cases:
57
* make compounds woon, werk and verkeer (first, middel last). Add checkcompoundpattern woon werk (oon wer?). woonwerkverkeer schould be seen as wrong.
58
* same parts, but replace checkcompoundpattern with erk verkee; result should be identical
59 11 Ruud Baars
60 1 Ruud Baars
<pre>
61 12 Ruud Baars
Succesvol gecorrigeerd.
62
Corrected.
63 11 Ruud Baars
</pre>
64
65 9 Ruud Baars
h2. Checkcompoundpattern with flags
66
67 1 Ruud Baars
Hetzelfde mechanisme zou ook voor woordsoorten moeten kunnen werken, bijvoorbeeld functie+functie,
68
met vlaggen. Ook die werkt niet. Met deze aanpassing wordt het tegenhouden van foutieve samenstellin­
69
gen robuuster.
70 9 Ruud Baars
71
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2970242&group_id=143754&atid=756395
72
73
Test cases:
74
* create compound parts prins and bisschop, both with same flag (e.g. Xf beside compounding flags). Add checkcompoundpattern /Xf /Xf. Then, prinsbisschop should be noticed as invalid word.
75 1 Ruud Baars
76 11 Ruud Baars
<pre>
77 13 Ruud Baars
Works. For just stem-collision or with derivatives too. zoutsuikertest now suggested zout-suikertest. Perfect.
78 11 Ruud Baars
</pre>
79
80 9 Ruud Baars
h2. Interfering compounding mechanisms
81
82
Hunspell kent 2 samenstellingsmechanismen. De ene is meer geschikt voor regelmatige woorden als
83 1 Ruud Baars
getallen, de andere meer voor normale samenstellingen. Deze twee mechanismen verstoren elkaar echter.
84
Bij verbetering wordt het mogelijk om alle uitgeschreven getallen correct te ondersteunen en samenstellin ­
85
gen als 'dikkemannentest' succesvol te ondersteunen.
86
87
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2999225&group_id=143754&atid=756395
88 12 Ruud Baars
<pre>
89 14 Ruud Baars
Het zou kunnen zijn dat het werkt, maar testen met getallen lukt niet.
90
Open 
91 12 Ruud Baars
</pre>
92 9 Ruud Baars
93
h2. Force start with capital
94
95
Een mogelijkheid om bij een samenstellend deel aan te geven dat het samengestelde woord met een
96 1 Ruud Baars
hoofdletter geschreven dient te worden. Dat maakt het mogelijk om bij straat, plein e.d. de juiste suggestie
97
te doen zonder alle straatnamen op te nemen.
98
Meer info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2999224&group_id=143754&atid=756395 en
99
http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=1689683&group_id=143754&atid=756398
100
101 12 Ruud Baars
<pre>
102
Open
103
</pre>
104
105 9 Ruud Baars
h2. add word border to REP pattern
106
107
Voor bepaalde letterreeksen kan een waarschijnlijke vervanger worden opgegeven, bijvoorbeeld enzo
108 1 Ruud Baars
=> en zo. Helaas wordt dan die spatie aangeboden bij elk woord waar enzo in zit (helaas dus ook bij boe ­
109
kenzolder), en niet bekend is. Het verzoek is om in de vervangingsregel de woordgrenzen aan te kunnen
110 3 Bart Knubben
geven, [enzo]=>[en zo]. Dit voorkomt Engelse ziekte.
111
112 9 Ruud Baars
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=3000055&group_id=143754&atid=756395
113
114 10 Ruud Baars
<pre>
115
Deze fout is succesvol gecorrigeerd, blijkens de 1e testversie (.13)
116 11 Ruud Baars
Corrected.
117 10 Ruud Baars
</pre>
118
119 9 Ruud Baars
h2. REP with >1 space
120
121 3 Bart Knubben
Hetzelfde mechanisme faalt met meer dan een spatie. Bepaalde foutief aan elkaar geschreven woord ­
122 1 Ruud Baars
groepen kunnen daarom niet succesvol opgesplitst worden aangeboden.
123 3 Bart Knubben
Meer info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=3018929&group_id=143754&atid=756395 en
124 4 Bart Knubben
https://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=3008434&group_id=143754&atid=756398
125 10 Ruud Baars
                                                
126
<pre>
127 11 Ruud Baars
Deze fout is succesvol gecorrigeerd, blijkens de 1e testversie (.13)
128 10 Ruud Baars
Corrected
129 9 Ruud Baars
</pre>
130
131
h2. REP with special chars
132
133 4 Bart Knubben
Hetzelfde mechanisme kan niet omgaan met leestekens zoals de apostrof, zodat suggesties sturen op
134 1 Ruud Baars
dat punt onmogelijk is.
135 9 Ruud Baars
136 1 Ruud Baars
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=3018930&group_id=143754&atid=756395
137
138 10 Ruud Baars
<pre>
139 12 Ruud Baars
Volgens Laszlo bestaat deze fout niet. Suggestie van test+auto's bij test+auto is er niet omdat auto's zo niet in dictionary staat. Lijkt me stug.
140
Further investigation needed.
141 10 Ruud Baars
</pre>
142 3 Bart Knubben
143 9 Ruud Baars
h1. Wenselijk
144
145
h2. Confusing words
146
147
Het zou mooi zijn als de mogelijkheid bestond om een woord dat op zich correct is, maar waarschijnlijk
148 1 Ruud Baars
fout (kunne, verassen) zo te kunnen markeren. Hierdoor zou het mogelijk worden om ze in de applicaties
149
niet rood, maar oranje te markeren. Dat vraagt echter ook aanpassing aan de applicaties.
150
Meer info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=1808861&group_id=143754&atid=756398
151 12 Ruud Baars
152
<pre>
153
Open
154
</pre>