Project

General

Profile

Wijzigingen in Hunspell die voor ons worden gemaakt » History » Version 10

Ruud Baars, 03-12-2010 18:21

1 9 Ruud Baars
h1. Noodzakelijk/Essential
2 1 Ruud Baars
3 9 Ruud Baars
h2. Forbiddenword has to have highest priority
4 1 Ruud Baars
5 8 Ruud Baars
Een woord dat expliciet is gemarkeerd als fout, maar met via samenstellingsmechanisme wordt gegene­reerd, wordt wel als fout gezien, maar toch als alternatief aangeboden. Correctie hiervan is essentieel.
6 1 Ruud Baars
7 8 Ruud Baars
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2970239&group_id=143754&atid=756395
8 5 Bart Knubben
9 8 Ruud Baars
Test cases:
10 9 Ruud Baars
* make a compound using part 1, part 2 and part 3; forbid the compound, test by entering this compound minus 1 letter, check if word is suggested (should not be)
11
* forbid a word that as affix flags; check if all affixed forms are forbidden and are not suggested. (should not be)
12
* suggest a forbidden word using REP; check if it is suggested (should not be)
13 8 Ruud Baars
14 10 Ruud Baars
<pre>
15
Deze fout is succesvol gecorrigeerd, blijkens de 1e testversie (.13)
16
</pre>
17 1 Ruud Baars
18 9 Ruud Baars
h2. Keepcase
19 1 Ruud Baars
20 9 Ruud Baars
Er is een optie om af te dwingen dat een woord precies zo moet worden geschreven als het is opgenomen, bijvoorbeeld dvd niet als DVD. Woorden die zo gemarkeerd zijn, verliezen die markering helaas als er wordt samengesteld, zodat DVD-schrijver wel wordt geaccepteerd.
21
22 1 Ruud Baars
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2999224&group_id=143754&atid=756395
23
24 9 Ruud Baars
Testcases:
25
* create compound parts tv- and -tv, using the keepcase flags
26
* Test if word-TV and TV-word are accepted. They should not be.
27 1 Ruud Baars
28 9 Ruud Baars
h1. Belangrijk/Important
29
30
h2. wilde suggesties/wild suggestions
31
32
Als alternatieven worden soms heel vreemde samenstellingen aangeboden, die ook nog erg veel ver­
33 1 Ruud Baars
schillen met het foutieve woord. Dit kan beperkt worden door gegenereerde samenstellingen op 'verschil'
34
met het foutieve woord te beoordelen, gerelateerd aan de lengte van het woord. Dit resulteert in minder
35
verbazingwekkende en onzinnige woorden in de suggesties.
36
37 9 Ruud Baars
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2970237&group_id=143754&atid=756395
38
39
h2. Checkcompoundpattern should work for all compounding parts
40
41
Er is een mechanisme aanwezig dat voorkomt dat twee opeenvolgende delen aan elkaar worden ge­plakt. Zoals bijvoorbeeld woon+werk. Dit mechanisme kan allerlei fouten efficiënt voorkomen. Helaas werkt
42 1 Ruud Baars
het niet op alle delen van samenstellingen, maar alleen op de laatste twee, wat niet goed genoeg is voor
43
het Nederlands. Met deze aanpassing wordt het tegenhouden van foutieve samenstellingen robuuster.
44
45 9 Ruud Baars
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2970240&group_id=143754&atid=756395
46
47
Test cases:
48
* make compounds woon, werk and verkeer (first, middel last). Add checkcompoundpattern woon werk (oon wer?). woonwerkverkeer schould be seen as wrong.
49
* same parts, but replace checkcompoundpattern with erk verkee; result should be identical
50
51
h2. Checkcompoundpattern with flags
52
53
Hetzelfde mechanisme zou ook voor woordsoorten moeten kunnen werken, bijvoorbeeld functie+functie,
54 1 Ruud Baars
met vlaggen. Ook die werkt niet. Met deze aanpassing wordt het tegenhouden van foutieve samenstellin­
55
gen robuuster.
56
57 9 Ruud Baars
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2970242&group_id=143754&atid=756395
58
59
Test cases:
60
* create compound parts prins and bisschop, both with same flag (e.g. Xf beside compounding flags). Add checkcompoundpattern /Xf /Xf. Then, prinsbisschop should be noticed as invalid word.
61
62
h2. Interfering compounding mechanisms
63
64
Hunspell kent 2 samenstellingsmechanismen. De ene is meer geschikt voor regelmatige woorden als
65 1 Ruud Baars
getallen, de andere meer voor normale samenstellingen. Deze twee mechanismen verstoren elkaar echter.
66
Bij verbetering wordt het mogelijk om alle uitgeschreven getallen correct te ondersteunen en samenstellin ­
67
gen als 'dikkemannentest' succesvol te ondersteunen.
68
69 9 Ruud Baars
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2999225&group_id=143754&atid=756395
70
71
h2. Force start with capital
72
73
Een mogelijkheid om bij een samenstellend deel aan te geven dat het samengestelde woord met een
74 1 Ruud Baars
hoofdletter geschreven dient te worden. Dat maakt het mogelijk om bij straat, plein e.d. de juiste suggestie
75
te doen zonder alle straatnamen op te nemen.
76
Meer info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2999224&group_id=143754&atid=756395 en
77
http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=1689683&group_id=143754&atid=756398
78
79 9 Ruud Baars
h2. add word border to REP pattern
80
81
Voor bepaalde letterreeksen kan een waarschijnlijke vervanger worden opgegeven, bijvoorbeeld enzo
82 1 Ruud Baars
=> en zo. Helaas wordt dan die spatie aangeboden bij elk woord waar enzo in zit (helaas dus ook bij boe ­
83
kenzolder), en niet bekend is. Het verzoek is om in de vervangingsregel de woordgrenzen aan te kunnen
84 3 Bart Knubben
geven, [enzo]=>[en zo]. Dit voorkomt Engelse ziekte.
85
86 9 Ruud Baars
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=3000055&group_id=143754&atid=756395
87
88 10 Ruud Baars
<pre>
89
Deze fout is succesvol gecorrigeerd, blijkens de 1e testversie (.13)
90
</pre>
91
92 9 Ruud Baars
h2. REP with >1 space
93
94
Hetzelfde mechanisme faalt met meer dan een spatie. Bepaalde foutief aan elkaar geschreven woord ­
95 3 Bart Knubben
groepen kunnen daarom niet succesvol opgesplitst worden aangeboden.
96 1 Ruud Baars
Meer info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=3018929&group_id=143754&atid=756395 en
97 3 Bart Knubben
https://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=3008434&group_id=143754&atid=756398
98 4 Bart Knubben
                                                
99 10 Ruud Baars
<pre>
100
Deze fout is succesvol gecorrigeerd, blijkens de 1e testversie (.13)
101
</pre>
102 9 Ruud Baars
103
h2. REP with special chars
104
105
Hetzelfde mechanisme kan niet omgaan met leestekens zoals de apostrof, zodat suggesties sturen op
106 4 Bart Knubben
dat punt onmogelijk is.
107 1 Ruud Baars
108 9 Ruud Baars
info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=3018930&group_id=143754&atid=756395
109 10 Ruud Baars
110
<pre>
111
Volgens Laszlo bestaat deze fout niet.
112
</pre>
113 3 Bart Knubben
114 9 Ruud Baars
h1. Wenselijk
115
116
h2. Confusing words
117
118
Het zou mooi zijn als de mogelijkheid bestond om een woord dat op zich correct is, maar waarschijnlijk
119 3 Bart Knubben
fout (kunne, verassen) zo te kunnen markeren. Hierdoor zou het mogelijk worden om ze in de applicaties
120
niet rood, maar oranje te markeren. Dat vraagt echter ook aanpassing aan de applicaties.
121 1 Ruud Baars
Meer info: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=1808861&group_id=143754&atid=756398