Project

General

Profile

MySQL

Genereren van woordenlijst op command line

mysql -u ruud opentaal --skip-column-names -e "SELECT word FROM words_list where 2_10 rlike [BKF]" > woordenlijst.txt

-u ruud

verbinding maken als "ruud"

opentaal

database die je wilt query-en

--skip-column-names

zorgt er voor dat er alleen de inhoud van de kolommen wordt gedumpt en niet de kolomheaders

Zie ook

Tools, MySQL, SQL