Project

General

Profile

Find

"find - search for files in a directory hierarchy"

Voor een handleiding, klik hier

Handige schakelopties met korte toelichting

-type f voor bestanden
-type d voor mappen
-ctime +2 "create time" ouder dan 2 dagen (2x 24h)
-mtime -3 "modified time" de afgelopen 3 dagen (3x 24h)
-name "*.txt" bestandsnamen die eindigen op .txt
-name "*.zip" -o -name "*.rar" zip of rar bestanden
-exec opdracht {} \; voor het uitvoeren van een opdracht op het bestand {}

Zoek voorbeelden

zip bestanden die de afgelopen dag zijn aangepast

find /home/bob -mtime -1 -type f -name "*.zip"

zip of rar bestanden

find . -type f -name "*.zip" -o -name "*.rar"

alles bestanden behalve zip bestanden in een zip stoppen

find /tmp -mtime -1 -type f -not -name "*.zip" -exec zip demo.zip {} \; 

verwijderen van bak-bestanden

find /home/bob -type f -name "*.bak" -exec rm {} \; 

Gerelateerde pagina's