Project

General

Profile

Releaseprocedure en versienummering

1 Voorbereidingsfase

 1. Er wordt een nieuw versienummer voor de woordenlijst bepaald. Voor de aankomende versie van 2013/2014 is dat 2.20. Verwacht is dat medio 2015 redelijk wat interne processen zijn aangepast en zal versie 3.00 uitkomen.
 2. Voor deze en elk van opvolgende fases wordt de voortgang bijgehouden aan de hand van issues . Al deze issues hebben voor Categorie: Woordenlijst en voor Versie: Woordenlijst 2.20 . Elk issue is toegewezen aan een persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering daarvan. Voor discussie dient voor deze versie dit forum gebruikt te worden.
 3. Er wordt één eindredacteur benoemd die de zorg op zich om alle nieuwe woorden en voorgestelde wijzigingen te controleren voordat aan een release- of keuringsprocedure wordt aangevangen. Hij kan overigens bepaalde delen uitbesteden aan een andere redacteuren waarbij goed is afgesproken wie welk deel op welke manier controleert.
 4. Redacteuren kunnen gemeenschap en externen voor advies vragen over woorden waar, na overleg met alle andere redacteuren, twijfel over blijft bestaan.
 5. Er zijn drie bronnen waar nieuwe woorden en wijzigingen uit voort komen:
  a. woordenBeoordelen uit onze gemeenschap waarvan de eindredacteur een eindoordeel (eindoordeel.php) heeft gegeven. Dit eindoordeel kan door de eindredacteur nog gegeven worden terwijl alle redacteuren bezig zijn het overzicht te controleren.
  b. suggesties die uit onze RFC of via e-mail zijn binnengekomen en door redacteur via een webformulier (bewerkWoordenlijst.php) zijn verwerkt. Dit zijn met name klachten en kleine bijdragen uit bijvoorbeeld persoonlijke woordenboeken. Dit kunnen ook bijdragen zijn door redacteuren zelf tijdens het doen van de redactie. Stel dat een triviale basisvorm van een flexievorm niet is opgegeven en/of deze basisvorm niet in onze database zit kan dat op eenzelfde manier worden toegevoegd.
  c. bulkbijdragen die per email zijn aangeleverd of via het internet zijn gedownload en, na beoordeling van de eindredacteur, direct aan de database zijn toegevoegd
 6. De redacteuren beschikken over een webformulier waarin een compleet overzicht (overzicht.php) te vinden is van alle nieuwe woorden en voorgestelde wijzigingen. Tevens beschikken ze over een webformulier om de voorgestelde keuringsstatus te kunnen bewerken (bewerkWoordenlijst.php). Dit overzicht wordt alfabetisch van a tot z en van A tot Z doorlopen. Als laatste zal er naar overige woorden gekeken worden die met een apostrof, letter of ander teken beginnen. Tevens is er een speciaal overzicht afkortingen (afkortingen.php).
Uit extra veiligheidsoverwegingen is er bewust geen URL opgegeven voor bepaalde PHP-scripts die hierboven zijn genoemd, gebruik daarvoor je favorieten. Tijdens het doen van redactiewerkzaamheden is het belangrijk om op het volgende te letten:
 • Vul juiste keuringsstatus in voor next_version. Dit mag alleen zijn:
code omschrijving
b Gepland voor opname als ongekeurd basiswoord (ook Nederlandse of Nederlands geschreven plaatsnamen en eigennamen)
f Gepland voor opname als afgeleide, flexievorm, zie hieronder
v Gepland om als verwarrend te markeren. Woord is correct en weinig gebruikt maar komt vaak voor als foutieve spelling van ander woord dat wel vaak gebruikt wordt
k Gepland voor keuring als basiswoord
h Gepland hoofdletterschrijfwijze van gewoon woord, bv. Hallo, Morgenavond
d Gepland alleen als deel van woordgroep (in spellingcontrole, niet in woordenlijst)
x Gepland om als fout te markeren
type basisvorm afgeleide vormen (flexievorm)
bijvoeglijk naamwoord of adjectief groot grote, groter, grotere, grootst, grootste
zelfstandig naamwoord man mannen, mannetje, mannetjes
werkwoord koken (infinitief) kook, kookt, kookte, kookten, gekookt, kokend, kokende

Let op: in overzicht.php worden alleen woorden getoond die voldoen aan:

2_10 <> next_version AND
UCASE( next_version ) <> 2_10 AND
NOT (next_version = '?' AND 2_10 = '-') AND
NOT (next_version = 'k' AND 2_10 = 'B') AND
next_version <> 'B' AND
next_version <> 'F' AND
next_version <> 'V' AND
next_version <> 'X' AND
next_version <> 'K' AND
next_version <> 'H'
 • Het veld alternatief is ingevuld afhankelijk van next_version (zie ook klemtoonschrijfwijze bij woord_type en nadrukschrijfwijze bij woord_status):
next_version inhoud alternatief
f basisvorm
v eventueel alternatief
d woordgroep waar het deel van uitmaakt (meerdere mogelijk gescheiden met alleen een ; zonder spatie erachter)
x correcte spelling (meerdere mogelijk gescheiden met alleen een ; zonder spatie erachter)
 • Het veld aantekeningen kan meerdere aantekeningen bevatten gescheiden door een ; zonder spatie erachter. Eenvoudige betekenissen van een woord kunnen dit zijn of opmerkingen over de spelling. In geval van twijfel kun je je aantekening voorafgaan met je voornaam en eindigen met een vraagteken om deze later makkelijk terug te vinden.
 • Voor woordtype kun je het volgende invullen (dit de korte lijst met meest nuttige):
woordtype
bedrijf bv. Microsoft, KPN (kan conflicteren met product, merk en organisatie)
bezitsvorm gebied bv. Haïtiaans
familienaam bv. Johnson, Klaasen (zie ook Familienaam (NL) voor woord_status)
gebied bv. Azië, Binnen-Mongolië
gebied, plaatsnaam bv. Ameland, Amsterdam-Noord
historische naam bv. Hippocrates, Prometheus, Kaïn
inwoner gebied
inwoners gebied
inwoonster gebied
inwoonsters gebied
klemtoonschrijfwijze bv. wérkelijk, vóór (zie ook nadrukschrijfwijze voor woord_status) Let op: next_version liefst 'k' indien van toepassing
merk (kan conflicteren met product, bedrijf en organisatie)
naam fictief persoon bv. Kuifje
organisatie bv. Belastingdienst, PSV, Greenpeace
plaatsnaam bv. Amsterdam, Utrecht
product Digitenne, iPhone (kan conflicteren met merk, bedrijf en organisatie)
rangtelwoord bv. 4e, 99e
romeins getal bv. xiv, XIV (zie ook Hoofletterschrijfwijze (volled voor woord_status)
straat, plein etc.
 • Voor woord_status kun je het volgende invullen (dit is de korte lijst met meest nuttige):
woord_status
Familienaam (NL) bv. Jansen, Klaasen (zie ook woordtype)
Hoofdlettervorm bv. Hallo, Vanochtend (geldt niet voor eigennamen en toponiemen)
Hoofletterschrijfwijze (volled bv. AKZO, ABN-AMRO
nadrukschrijfwijze bv. wérkelijk, vóór (vul hiervoor ook alternatief in voor normale schrijfwijze!) Let op: next_version liefst 'k' indien van toepassing

In geval van de minste twijfel legt een redacteur zijn probleem voor bij de andere redacteuren. Voor kleine vragen kan dat via email maar mee algemene vragen die voor meer woorden van toepassing kunnen zijn moet dat via het forum.

Releaseprocedure

 1. Het vertrekpunt is de laatste stabiele versie van woordenlijst met basiswoorden en flexievormen (nu: 2.10G)
 2. De oogstcoördinator (Ruud) genereert en publiceert een lijst met potentiële wijzigingen o.b.v.:
  a. nieuw toe te voegen woorden die zijn geoogst m.b.v. Harvester (na eerste automatische schifting);
  b. nieuw toe te voegen woorden o.b.v. handmatige woordsuggesties die zijn binnengekomen via de website;
  c. te verwijderen woorden (incl. reden).
 3. Eventueel publiceert de oogstcoördinator al een eerste bètaversie van de woordenlijst.
 4. Een releaseteam beoordeelt de potentiële wijzigingen. Dit team bestaat uit ten minste drie personen (incl. releasecoördinator). Zij beoordelen in eerste instantie onafhankelijk van elkaar. Bij het afwijzen van een potentiële wijziging wordt door ieder lid de reden vermeld.
 5. Unanieme beslissingen worden doorgevoerd in de bètaversie. Over niet-unanieme beslissingen wordt op initiatief van de releasecoördinator overlegd en eventueel worden via de mailinglist andere OpenTalers geconsulteerd. De releasecoördinator beslist uiteindelijk of een woord wordt opgenomen of niet.
 6. De releasecoördinator geeft een bètaversie van de nieuwe woordenlijst vrij. Iedereen is gedurende 4 weken in de gelegenheid om onvolkomenheden te melden via de mailinglist.
 7. In het geval er basiswoorden zijn toegevoegd wordt de keurmerkprocedure bij NTU doorlopen. De releasecoördinator coördineert deze procedure vanuit OpenTaal en wordt ondersteund door de andere leden uit het releaseteam.
 8. De releasecoördinator verwerkt de door OpenTalers (en eventueel NTU) gemelde onvolkomendheden in overleg met de andere leden van het releaseteam en geeft de nieuwe stabiele versie van de woordenlijst vrij.
 9. Op de OpenTaal website publiceert de releasecoördinator tegelijkertijd een lijst met toegevoegde en verwijderde woorden geplaatst (zogenaamde "changelog"). Voor de verwijderde woorden wordt in de changelog ook de reden van verwijdering genoemd (zie voorbeeld van changelog ).

Versienummering

De huidige woordenlijst heeft het volgende versienummer: "1.00 G". Voor volgende versies hanteren we de volgende versienummering:

 • Eerste cijfer (bijv. 2.00): Nieuwe basiswoorden (incl. keurmerk);
 • Tweede cijfer (bijv. 1.*1*.0): Nieuwe en/of verwijderde flexievormen en/of verwijderde basisvormen;
 • Derde cijfer (bijv. 1.0.*1*): Kleine, minimale wijziging, bijv. technische wijziging;
 • G staat voor "Groene Spelling". In het geval we ook een woordenlijst o.b.v. Witte Spelling gaan uitgeven wordt dat een W;
 • Achter bètaversies staat "bèta" en het volgnummer van de bèta. Dus bijvoorbeeld: "1.10 G bèta1";

Readme bij plugins

Het versienummer en de releasedatum worden opgenomen in het bijgevoegde bestand README_nl_NL.txt. Daarnaast worden het versiennummer en de releasedatum als comment op de eerste regels van de woordenlijstbestanden opgenomen (zie onderstaand voorbeeld).

* Please see the attached file README_nl_NL.txt for copyright information.
* Zie het bijgaande bestand README_nl_NL.txt voor auteursrechtelijke informatie.
* Versie: OpenTaal 1.00 G
* Datum: 08 juli 2007
 • in de mozilla-plug-in:
  • readme_nl_NL.txt met Nederlands EN Engels
 • in OOo-plug-in
  • readme_nl_NL.txt met Nederlands EN Engels
  • readme voor acceptatie licentie in Nederlands
  • readme voor acceptatie licentie in Engels