Project

General

Profile

Releaseprocedure en versienummering

Releaseprocedure

 1. Het vertrekpunt is de laatste stabiele versie van woordenlijst met basiswoorden en flexievormen (nu: 1.00G)
 2. De oogstcoördinator (Ruud) genereert en publiceert een lijst met potentiële wijzigingen o.b.v.:
  a. nieuw toe te voegen woorden die zijn geoogst m.b.v. Harvester (na eerste automatische schifting);
  b. nieuw toe te voegen woorden o.b.v. handmatige woordsuggesties die zijn binnengekomen via de website;
  c. te verwijderen woorden (incl. reden).
 3. Eventueel publiceert de oogstcoördinator al een eerste bètaversie van de woordenlijst.
 4. Een releaseteam beoordeelt de potentiële wijzigingen. Dit team bestaat uit ten minste drie personen (incl. releasecoördinator). Zij beoordelen in eerste instantie onafhankelijk van elkaar. Bij het afwijzen van een potentiële wijziging wordt door ieder lid de reden vermeld.
 5. Unanieme beslissingen worden doorgevoerd in de bètaversie. Over niet-unanieme beslissingen wordt op initiatief van de releasecoördinator overlegd en eventueel worden via de mailinglist andere OpenTalers geconsulteerd. De releasecoördinator beslist uiteindelijk of een woord wordt opgenomen of niet.
 6. De releasecoördinator geeft een bètaversie van de nieuwe woordenlijst vrij. Iedereen is gedurende 4 weken in de gelegenheid om onvolkomenheden te melden via de mailinglist.
 7. In het geval er basiswoorden zijn toegevoegd wordt de keurmerkprocedure bij NTU doorlopen. De releasecoördinator coördineert deze procedure vanuit OpenTaal en wordt ondersteund door de andere leden uit het releaseteam.
 8. De releasecoördinator verwerkt de door OpenTalers (en eventueel NTU) gemelde onvolkomendheden in overleg met de andere leden van het releaseteam en geeft de nieuwe stabiele versie van de woordenlijst vrij.
 9. Op de OpenTaal website publiceert de releasecoördinator tegelijkertijd een lijst met toegevoegde en verwijderde woorden geplaatst (zogenaamde "changelog"). Voor de verwijderde woorden wordt in de changelog ook de reden van verwijdering genoemd (zie voorbeeld van changelog ).

Versienummering

De huidige woordenlijst heeft het volgende versienummer: "1.00 G". Voor volgende versies hanteren we de volgende versienummering:

 • Eerste cijfer (bijv. 2.00): Nieuwe basiswoorden (incl. keurmerk);
 • Tweede cijfer (bijv. 1.*1*.0): Nieuwe en/of verwijderde flexievormen en/of verwijderde basisvormen;
 • Derde cijfer (bijv. 1.0.*1*): Kleine, minimale wijziging, bijv. technische wijziging;
 • G staat voor "Groene Spelling". In het geval we ook een woordenlijst o.b.v. Witte Spelling gaan uitgeven wordt dat een W;
 • Achter bètaversies staat "bèta" en het volgnummer van de bèta. Dus bijvoorbeeld: "1.10 G bèta1";

Het versienummer en de releasedatum worden opgenomen in het bijgevoegde bestand README_nl_NL.txt. Daarnaast worden het versiennummer en de releasedatum als comment op de eerste regels van de woordenlijstbestanden opgenomen (zie onderstaand voorbeeld).

* Please see the attached file README_nl_NL.txt for copyright information.
* Zie het bijgaande bestand README_nl_NL.txt voor auteursrechtelijke informatie.
* Versie: OpenTaal 1.00 G
* Datum: 08 juli 2007