Project

General

Profile

Programmatuur van OpenTaal

Harvester in version control system

Het oogstprogramma van OpenTaal (Harvester) is op deze site in SVN vastgelegd.

De Subversion repository root van opentaal is deze:

svn+ssh://<username>@sf.own-it.nl/opentaal

Om vanaf de opdrachtregel een WordsHarvester checkout te maken doe je dus:

svn co svn+ssh://<username>@sf.own-it.nl/opentaal/WordsHarvester

Het programma zal om je wachtwoord vragen, authenticatie via je public key is helaas nog niet mogelijk. Let op: soms wordt voor de tweede maal om je wachtwoord gevraagd, type dan nogmaals hetzelfde wachtwoord in.

Voor wie met Windows werkt is TortoiseSVN aan te raden. Een handleiding staat hier.

Apache+MySQL+PHP

Veel van de software is geschreven in PHP. De software die nodig is a la http://wikipedia.org/wiki/LAMP_%28software_bundle%29 kan op je desktop of laptop POSIX-platform (Linux, FreeBSD, Mac Os X) op de volgende manier worden geïnstalleerd. Stel dat apt-get voor handen is, run:

$ sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5 php5-cli mysql-server mysql-client php5-mysql

en de softwarepakketten die extra nodig zijn worden ook ter installatie aangeboden. Er zal ook gevraagd worden voor een MySQL root wachtwoord. Onhoud goed wat je daar invoert.

Om een database en databasegebruiker aan te maken, doe:

$ mysql -u root -p

deze zal verder om je wachtwoord vragen. Doe daarna:

mysql> create database opentaal;

en maak een gebruiker opentaal aan met wachtwoord opentaal d.m.v.:

mysql> grant all privileges on opentaal.* to opentaal@localhost identified by 'opentaal' with grant option;

Om zaken in de opentaal database aan te passen, maak connectie met de opentaal database d.m.v.:

mysql> \r opentaal

om daarna bv tabellen aan te maken met:

create table ...;

Mysql client netjes afsluiten kan met:

mysql> \q

Let op, de PHP-software maken vaak gebruik van een db_connect.php om verbinding met de database te maken. Gebruik daarin de gebruiker opentaal en niet de gebruiker root.

Een vergelijkbare manier is van toepassing op Microsoft Windows platformen.