Project

General

Profile

Overzicht met eenheden
(overgenomen van WikiPedia)
Daar kan natuurlijk allemaal pico, nano .. mega voor.

mol (mol) aantal moleculen of atomen
radiaal (rad) hoek
steradiaal (sr) ruimtehoek
meter (m) lengte
kilogram (kg) massa
coulomb (C) elektrische lading
seconde (s) tijd
hertz (Hz) frequentie
becquerel (Bq) radioactiviteit
katal (kat) katalytische activiteit
kelvin (K) temperatuur
gray (Gy) geabsorbeerde radioactieve dosis
sievert (Sv) radioactieve-dosisequivalent
lux (lx) verlichtingssterkte
ampère (A) elektrische stroom
henry (H) zelfinductie, wederzijdse inductie
newton (N) kracht
joule (J) energie, arbeid, warmte
watt (W) vermogen
candela (cd) lichtsterkte
lumen (lm) lichtstroom
pascal (Pa) druk, mechanische spanning
tesla (T) magnetische fluxdichtheid, magnetische inductie
volt (V) elektrische spanning, elektromotorische kracht
weber (Wb) magnetische flux
ohm (?) weerstand
siemens (S) elektrische geleidbaarheid
farad (F) elektrische capaciteit