Project

General

Profile

Actions

Locaties woordenlijsten

Hier is een overzicht te vinden van algemene en persoonlijke woordenlijsten. Deze informatie is belangrijk voor het (tijdelijk) vervangen van algemene woordenlijsten om nieuwe versies te testen. Het is ook handig voor het vinden van woorden in persoonlijke woordenlijsten die nog niet op genomen zijn in de lijst van OpenTaal. Tenslotte kan deze informatie ook gebruikt worden om configuratie van een systeem te optimaliseren zodat zo veel mogelijk dezelfde algemene en persoonlijke woordenlijsten worden gebruikt en er niet met verschillende bestanden van woordenlijsten wordt gewerkt.

Overal waar 'blablabla' wordt gerefereerd aan een gegereneerde string en 'bla' aan een versienummer.

1 Linux

1.1 Hunspell

Algemene woordenlijst
Formaat: TODO
Locatie:

/usr/share/hunspell/nl.dic
/usr/share/hunspell/nl_NL.dic

Te vinden met:
find /usr/share/hunspell -name 'nl*\.dic'

Persoonlijke woordenlijst
Formaat: taalafhangelijk tekstbestand (ASCII of UTF-8)
Locatie:

~/.hunspell_nl
~/.hunspell_nl_NL

Te vinden met:
ls -l ~/.hunspell_nl*

1.2 Firefox

Algemene woordenlijst
Formaat: TODO
Zonder add-on: zie Hunspell
Met add-on: TODO
Persoonlijke woordenlijst
Formaat: taalonafhangelijk tekstbestand (ASCII of UTF-8)
Locatie:

~/.mozilla/firefox/blablabla.default/persdict.dat

Te vinden met:
find ~/.mozilla/firefox -name persdict.dat -exec ls -l {} \;

1.3 Thunderbird

Algemene woordenlijst
Formaat: TODO
Zonder add-on: zie Hunspell
Met add-on: TODO
Persoonlijke woordenlijst
Formaat: taalonafhangelijk tekstbestand (ASCII of UTF-8)
Locatie:

~/.thunderbird/blablabla.default/persdict.dat

Te vinden met:
find ~/.thunderbird/ -name persdict.dat -exec ls -l {} \;

1.4 OpenOffice

Algemene woordenlijst
Formaat: TODO
TODO
Persoonlijke woordenlijst
Formaat: taalonafhangelijk TODObestand (TODO)
Locatie:

~/.openoffice.org/bla/user/wordbook/standard.dic

Te vinden met:
ls -l ~/.openoffice.org/*/user/wordbook/standard.dic

1.5 LibreOffice

TODO

2 Windows

TODO

3 Mac OS-X

TODO

Updated by Pander M about 10 years ago ยท 4 revisions