Project

General

Profile

Leestekens

TODO compleet herschrijven

Leestekens in zinnen

OpenTaal staat de volgende extra karakters in Unicode toe in Nederlandse zinnen (proza) als leestekens m.b.t. grammaticacontrole:

' ', '\'', '.', 
'?', '!', '"', '(', ')', ',', ':', ';', '…', '–', '—', 

Let op: De eerste regel heeft karakters die ook in woorden voorkomen! De '\'' staat voor een enkel aanhalingsteken (') openen of sluiten. De '…' staat voor het beletselteken (...). De '–' en '—' staan voor de gedachtestreepjes (half kastlijntje) en (kastlijntje).

ICT-achtige, wiskundige, natuurkundige of financiële karakters waar grammaticaregels voor zijn, zijn bovenstaande met als toevoeging:

'-', 
'+', '*', '/', '<', '=', '>', 
'$', '%', '&', '#', '@', '[', '\\', ']', '^', '_', '{', '|', '}', '~', 
'°', '×', '÷', '±', '‰', 
'€', '£', '¥', 

De volgende translaties kunnen uitgevoerd te worden:

niet-ondersteund karakter beschrijving bedoeld als ondersteund karakter
'“' double quote open dubbele aanhalingstekens '"'
'„' double quote open lower dubbele aanhalingstekens '"'
'”' double quote close dubbele aanhalingstekens '"'
'«' left guillemot dubbele aanhalingstekens '"'
'»' right guillemot dubbele aanhalingstekens '"'
'‘' single quote open enkele aanhalingstekens '\''
'‚' single quote open lower enkele aanhalingstekens '\''
'’' single quote close enkele aanhalingstekens '\''
'`' back quote enkele aanhalingstekens '\''
'´' forward quote enkele aanhalingstekens '\''
'‹' left single guillemot enkele aanhalingstekens '\''
'›' right single guillemot enkele aanhalingstekens '\''
'’' apostrof enkele aanhalingstekens '\''
'.' + '.' + '.' beletselteken '…'
'-' + '-' half kastlijntje '–'
'-' + '-' + '-' kastlijntje '—'
'½' halvebreuk 1/2 '1' + '/' + '2'
'¼' kwartbreuk 1/4 '1' + '/' + '4'
'¾' drievierdebreuk 3/4 '3' + '/' + '4'
'?' eenderdebreuk 1/3 '1' + '/' + '3'
'?' tweederdebreuk 2/3 '2' + '/' + '3'
'?' eenvijfdebreuk 1/5 '1' + '/' + '5'
'?' tweevijfdebreuk 2/5 '2' + '/' + '5'
'?' drievijfdebreuk 3/5 '3' + '/' + '5'
'?' viervijfdebreuk 4/5 '4' + '/' + '5'
'?' eenzesdebreuk 1/6 '1' + '/' + '6'
'?' vijfzesdebreuk 5/6 '5' + '/' + '6'
'?' eenachstebreuk 1/8 '1' + '/' + '8'
'?' drieachtstebreuk 3/8 '3' + '/' + '8'
'?' vijfachtstebreuk 5/8 '5' + '/' + '8'
'?' zevenachtstebreuk 7/8 '7' + '/' + '8'
'?' eenzevendebreuk 1/7 '1' + '/' + '7'
'?' eennegendebreuk 1/9 '1' + '/' + '9'
'?' eentiendebreuk 1/10 '1' + '/' + '1' + '0'
'?' nulderdebreuk 0/3 '0' + '/' + '3'

Let op: Op deze manier kan er verwarring ontstaan over enkele aanhalingstekens (') en een apostrof (').

Nog uit te werken

niet-ondersteund karakter beschrijving bedoeld als ondersteund karakter
<'.'/'!'/'?'>['"'] + ' ' + ' ' Amerikaanse regelovergang '.' + ' '

Zie ook

Bronnen

Gebruikte bronnen zijn: