Project

General

Profile

Koppel-s

Een koppelteken:
- als het voorgaande deel een hoofdletter heeft en het volgende deel niet en andersom
- als het voorgaande deel eindigt met een cijfer of symbool
- bij een klinkerbotsing
- bij een letterwoord

Geen tussen-s:
- na een deel dat zelf al met een s eindigt (neus~)
- na een deel dat een meervoud is (mannen~)
- na een meervoud van een verkleinwoord is (kindertjes~)
- na een deel dat eindigt met een a, i, o of u (azalea~)
- na een stam van een werkwoord
- na een woord dat eindigt op een e en het ook een meervoud met een s heeft (garage~)
- (dus ook) na een woord dat eindigt op ie (politie~)
- na een bijvoeglijk naamwoord (met of zonder e)
- in een afleiding van een woordgroep zonder tussen-s (in gebruik nemen=>ingebruikname, niet ingebruiksname!)

Wel een tussen-s
- als het eerste deel een bijvoeglijk naamwoord + heid is (veiligheids~)
- na een deel dat eindigt op eit (integriteits~)
(in sommige gevallen als) het eerste deel een telwoord is en het 2e deel een zelfstandig naamwoord (eenpans-)
- na een werkwoord (etens-) (maar let op, een werkwoord kan ook een zelfstandig naamwoord zijn)

Vooral het 1e deel bepaalt het gebruik van de koppel-s, maar het tweede deel heeft ook invloed.

Empirische (voorlopige) resultaten zijn:
Woorden die altijd een tussen-s krijgen
Woorden die nooit een tussen-s krijgen
Woorden die soms wel, soms niet een tussen-s krijgen

Woorden die ook een affix zijn

Zie ook de E-ANS over tussenklanken