Project

General

Profile

Actions

Klussenpot

Er is veel werk dat half af is, of nog moet worden gestart. Hulp om een en ander af te maken is welkom.
Meld je op de mailing list als je denkt een rol te kunnen spelen.
We werken vooralsnog (en dus liefst) alleen in Java of PHP. het moet namelijk open en platformonafhankelijk zijn allemaal...

Nederlandtaligheidsfactor

Door een analyse te doen van de opeenvolging van karakters in een woord, is in te schatten hoe groot de kans is dat het echt een Nederlands woord is. Een ö is bijvoorbeeld garantie dat het geen Nederlands is, net als ia. Terwijl 'ië' garantie is dat het wel typisch Nederlands is.
Principecode is aanwezig. Nu nog afmaken.

Woordpatronen

Bij het oogsten kom je in een zin woorden tegen als 'bloemkool', maar ook 'Philips. Prima. Maar je komt ook vreemdere patronen tegen als '1600', '15:30', 15u40' '1.000' en nog veel meer.
Niet alle patronen zijn even kansrijk om als woord te worden gezien.
Het toekennen van patronen aan woorden is eenvoudig, het beoordelen van een patroon (15:30 is een verkeerde notatie van tijd) is toegevoegde waarde.

Noord-zuid-analyse

We weten van elk woord uit welke bron het komt. Door de bron te koppelen aan een regio (indien van toepassing) is het mogelijk om de noord-zuid-factor van een woord, en mogelijk ook een oost-west-factor te bepalen. Waar die factor het grootst is, zouden we er wat mee kunnen voor de woordenlijst of grammaticacontrole.

Woorden genereren

Afleidingen van woorden zijn (vrij) regelmatig. (loop=>beloop=>beloopbaar=>beloopbaarheid=>beloopbaarheidstest)
Hierop kan een generator worden gebaseerd, die per gegenereerd woord de telgegevens van het oorspronkelijke woordn en het doelwoord gebruikt om de productiviteit van de transformate te bepalen.

Sponsors zoeken

Als stichting zoeken we:
- apparatuur en faciliteiten voor beurzen en bijeenkomsten
- partners die een locatie kunnen leveren voor bijeenkomsten

Zichtbaarheid

Beurzen en lezingen. Welke zijn er, waar doen we aan mee en voor welke doelgroep. Wat hebben we nodig voor een professioneel ogende zichtbaarheid.

OpenWoordenboek.nl / .be

Doel is de gegevens uit de OpenTaal-database op een laagdrempelige wijze via het internet beschikbaar te maken voor eindgebruikers. Qua functionaliteit kan worden gedacht aan spellingcontrole, anagrammen, rijmwoorden, synoniemen etc.

[Ruud]: Ik heb ooit al eens iets voor rijmen gemaakt (op klank, niet op letters). Ik zal dat weer opzoeken.
Puzzelwoorden had ik ook al eens (met ij=>y), maar het lijkt leuker om puzzels te genereren; het meest simpel zijn die puzzels waarbij elke letter een cijfer krijgt. Hoef je alleen de woorden maar in een schema te passen. Zou leuk zijn om doe puzzels allemaal te maken met een patroon erin waar OpenTaal staat ....

Bijeenkomsten (hackathons)

Bijvoorbeeld 3 x per jaar. Bij aanvang van het jaar de data prikken en locaties regelen.

[Ruud]
Januari: 2e helft kan
februari: krokusvakantie
+maart : geschikt
april : 1e 3 weken, en op Pasen letten
mei : veel vrij dagen
+juni: 1e 2 weken kunnen
juli: geen kans
augustus : geen kans
september : 2e helft kan
oktober : let op herfstvakanties
+november : prima maand
december: 1e 2 weken kunnen

Mij lijken maart, juni en november dus geschikt. Mogelijk te combineren met een beurs of zo, dat is ook meestal in die maanden ...

Updated by Ruud Baars about 11 years ago · 19 revisions