Project

General

Profile

Grammaticacontrole » History » Version 8

Bob vd Loo, 29-10-2011 12:45

1 7 Bob vd Loo
h1. Grammaticacontrole testen
2 2 Bob vd Loo
3 2 Bob vd Loo
Bij deze een korte handleiding voor het bekijken en verbeteringen van de
4 2 Bob vd Loo
grammaticaregels:
5 2 Bob vd Loo
6 3 Pander M
# download http://www.languagetool.org/download/LanguageTool-1.5.oxt
7 3 Pander M
# maak een directory genaamd "languagetool" (bijvoorbeeld in /usr/local/share)
8 3 Pander M
# in die directory, unzip LanguageTool-1.5.oxt
9 2 Bob vd Loo
# bekijk _languagetool/rules/nl/grammar.xml_ met een van de volgende software applicaties
10 2 Bob vd Loo
#* http://xml-copy-editor.sourceforge.net/
11 2 Bob vd Loo
#* http://w3.org/Amaya/
12 1 Bob vd Loo
#* http://kompozer.net/
13 1 Bob vd Loo
#* http://jedit.org/
14 1 Bob vd Loo
# stuur verbeteringen op naar deze lijst
15 3 Pander M
16 8 Bob vd Loo
h2. Testen van rules
17 1 Bob vd Loo
18 8 Bob vd Loo
<pre>./languagetool/testrules.sh nl </pre>
19 8 Bob vd Loo
Er wordt een controle uitgevoerd van de eerder gemaakte grammar.xml
20 8 Bob vd Loo
21 8 Bob vd Loo
h1. Grammaticacontrole vanaf command-line op een tekstbestand
22 8 Bob vd Loo
23 3 Pander M
Volg bovenstaande eerste drie stappen en doe daarna:
24 1 Bob vd Loo
25 8 Bob vd Loo
<pre>
26 3 Pander M
@java -jar /usr/local/share/languagetool/LanguageTool.jar -l nl -m nl bestand.txt@
27 8 Bob vd Loo
</pre>
28 1 Bob vd Loo
of
29 4 Pander M
30 8 Bob vd Loo
<pre>
31 4 Pander M
@cat bestand.txt|java -jar /usr/local/share/languagetool/LanguageTool.jar -l nl -m nl@
32 8 Bob vd Loo
</pre>
33 5 Pander M
34 1 Bob vd Loo
Hier staat -l voor de taal van de tekst en -m voor de moedertaal van de auteur. Met behulp van -d kunnen bepaalde regels tijdelijk worden uitgeschakend, bv.:
35 5 Pander M
36 8 Bob vd Loo
<pre>
37 5 Pander M
@java -jar /usr/local/share/languagetool/LanguageTool.jar -l nl -m nl -d WHITESPACE_RULE,EN_UNPAIRED_BRACKETS,COMMA_PARENTHESIS_WHITESPACE bestand.txt@
38 8 Bob vd Loo
</pre>
39 5 Pander M
40 6 Pander M
Als men tijdens het testen of ontwikkelen van regels meer achtergrondinformatie wil zien over welke regels worden toegepast en welke woordtypes worden herkent, gebruik de optie -v.