Project

General

Profile

Grammaticacontrole » History » Version 5

Pander M, 04-10-2011 11:24

1 1 Bob vd Loo
h1. Grammatica testen
2 2 Bob vd Loo
3 2 Bob vd Loo
Bij deze een korte handleiding voor het bekijken en verbeteringen van de
4 2 Bob vd Loo
grammaticaregels:
5 2 Bob vd Loo
6 3 Pander M
# download http://www.languagetool.org/download/LanguageTool-1.5.oxt
7 3 Pander M
# maak een directory genaamd "languagetool" (bijvoorbeeld in /usr/local/share)
8 3 Pander M
# in die directory, unzip LanguageTool-1.5.oxt
9 2 Bob vd Loo
# bekijk _languagetool/rules/nl/grammar.xml_ met een van de volgende software applicaties
10 2 Bob vd Loo
#* http://xml-copy-editor.sourceforge.net/
11 2 Bob vd Loo
#* http://w3.org/Amaya/
12 1 Bob vd Loo
#* http://kompozer.net/
13 1 Bob vd Loo
#* http://jedit.org/
14 1 Bob vd Loo
# stuur verbeteringen op naar deze lijst
15 3 Pander M
16 3 Pander M
h1. Grammaticacontrole vanaf command-line
17 3 Pander M
18 3 Pander M
Volg bovenstaande eerste drie stappen en doe daarna:
19 3 Pander M
20 3 Pander M
@java -jar /usr/local/share/languagetool/LanguageTool.jar -l nl -m nl bestand.txt@
21 4 Pander M
22 4 Pander M
of
23 4 Pander M
24 4 Pander M
@cat bestand.txt|java -jar /usr/local/share/languagetool/LanguageTool.jar -l nl -m nl@
25 5 Pander M
26 5 Pander M
Hier staat -l voor de taal van de tekst en -m voor de moedertaal van de auteur. Met behulp van -d kunnen bepaalde regels tijdelijk worden uitgeschakend, bv.:
27 5 Pander M
28 5 Pander M
@java -jar /usr/local/share/languagetool/LanguageTool.jar -l nl -m nl -d WHITESPACE_RULE,EN_UNPAIRED_BRACKETS,COMMA_PARENTHESIS_WHITESPACE bestand.txt@
29 5 Pander M
30 5 Pander M
Als met tijdens het testen of ontwikkelen van regels meer achtergrondinformatie wil zien over welke regels worden toegepast en welke woordtypes worden herkent, gebruik de optie -v.