Project

General

Profile

Grammaticacontrole » History » Version 16

Pander M, 29-10-2011 17:02

1 11 Bob vd Loo
h1. Grammaticacontrole
2 2 Bob vd Loo
3 9 Bob vd Loo
h2. Installeren
4 9 Bob vd Loo
5 1 Bob vd Loo
Bij deze een korte handleiding voor het bekijken en verbeteringen van de
6 9 Bob vd Loo
grammaticaregels.
7 9 Bob vd Loo
In deze instructie wordt uitgegaan van:
8 9 Bob vd Loo
* een linuxomgeving, desktop of server
9 9 Bob vd Loo
* een standaard map /usr/local/share/languagetool
10 1 Bob vd Loo
11 1 Bob vd Loo
# download http://www.languagetool.org/download/LanguageTool-1.5.oxt
12 9 Bob vd Loo
# maak de map aan
13 9 Bob vd Loo
#* <pre> mkdir /usr/local/share/languagetool </pre>
14 9 Bob vd Loo
# pak het bestand LanguageTool-1.5.oxt uit
15 9 Bob vd Loo
#* <pre> unzip LanguageTool-1.5.oxt /usr/local/share/languagetool/ </pre>
16 9 Bob vd Loo
17 9 Bob vd Loo
h2. Bewerken van grammaticaregels
18 9 Bob vd Loo
19 16 Pander M
Het is belangrijk om eerst te kijken of er al aan een regel wordt gewerkt of dat na onderzoek is gebleken dat een regel (momenteel) niet wordt geïmplementeerd omdat deze na onderzoek te ingewikkeld bleek te zijn. Dit kan door te kijken op http://sf.own-it.nl/projects/opentaal/issues?query_id=28
20 16 Pander M
21 16 Pander M
Indien er een issue bestaat voor de desbetreffende regel, gebruik die om te communiceren voor de verbetering die je wil bijdragen. Bestaat er nog geen issue, maak er dan een aan via http://sf.own-it.nl/projects/opentaal/issues/new Voor elke nieuwe issue gaarne het volgende vermelden:
22 16 Pander M
* beknopte titel met goede en foute variant
23 16 Pander M
* duidelijk foutief voorbeeld
24 16 Pander M
* duidelijk goed voorbeeld
25 16 Pander M
* bronnen die geraadpleegd kunnen worden
26 16 Pander M
27 16 Pander M
Als voorbeelden zie:
28 16 Pander M
* http://sf.own-it.nl/issues/show/1204
29 16 Pander M
* http://sf.own-it.nl/issues/show/1207
30 16 Pander M
31 10 Bob vd Loo
De regels zijn te vinden in _/usr/local/share/languagetool/rules/nl/grammar.xml_.
32 9 Bob vd Loo
33 10 Bob vd Loo
Mogelijke edit software:
34 9 Bob vd Loo
35 9 Bob vd Loo
* http://xml-copy-editor.sourceforge.net/
36 9 Bob vd Loo
* http://w3.org/Amaya/
37 9 Bob vd Loo
* http://kompozer.net/
38 9 Bob vd Loo
* http://jedit.org/
39 8 Bob vd Loo
40 1 Bob vd Loo
h2. Testen van rules
41 1 Bob vd Loo
42 10 Bob vd Loo
Vanuit /usr/local/share/languagetool/ kan je de grammar.xml testen of deze valide is.
43 10 Bob vd Loo
44 10 Bob vd Loo
<pre>./testrules.sh nl </pre>
45 8 Bob vd Loo
Er wordt een controle uitgevoerd van de eerder gemaakte grammar.xml
46 3 Pander M
47 10 Bob vd Loo
h2. Grammaticacontrole vanaf command-line op een tekstbestand
48 8 Bob vd Loo
49 13 Bob vd Loo
h3. basic
50 13 Bob vd Loo
51 3 Pander M
Volg bovenstaande eerste drie stappen en doe daarna:
52 8 Bob vd Loo
53 1 Bob vd Loo
<pre>
54 4 Pander M
@java -jar /usr/local/share/languagetool/LanguageTool.jar -l nl -m nl bestand.txt@
55 8 Bob vd Loo
</pre>
56 4 Pander M
of
57 8 Bob vd Loo
58 5 Pander M
<pre>
59 1 Bob vd Loo
@cat bestand.txt|java -jar /usr/local/share/languagetool/LanguageTool.jar -l nl -m nl@
60 5 Pander M
</pre>
61 8 Bob vd Loo
62 5 Pander M
Hier staat -l voor de taal van de tekst en -m voor de moedertaal van de auteur. Met behulp van -d kunnen bepaalde regels tijdelijk worden uitgeschakend, bv.:
63 13 Bob vd Loo
64 13 Bob vd Loo
h3. advanced
65 8 Bob vd Loo
66 5 Pander M
<pre>
67 6 Pander M
@java -jar /usr/local/share/languagetool/LanguageTool.jar -l nl -m nl -d WHITESPACE_RULE,EN_UNPAIRED_BRACKETS,COMMA_PARENTHESIS_WHITESPACE bestand.txt@
68 1 Bob vd Loo
</pre>
69 1 Bob vd Loo
70 1 Bob vd Loo
Als men tijdens het testen of ontwikkelen van regels meer achtergrondinformatie wil zien over welke regels worden toegepast en welke woordtypes worden herkent, gebruik de optie -v.
71 12 Bob vd Loo
72 12 Bob vd Loo
h2. Bronnen
73 12 Bob vd Loo
74 15 Bob vd Loo
[[Grammaticaregels]]
75 14 Bob vd Loo
76 12 Bob vd Loo
http://languagetool.wikidot.com/tips-and-tricks