Project

General

Profile

Grammaticacontrole » History » Version 16

« Previous - Version 16/19 (diff) - Next » - Current version
Pander M, 29-10-2011 17:02


Grammaticacontrole

Installeren

Bij deze een korte handleiding voor het bekijken en verbeteringen van de
grammaticaregels.
In deze instructie wordt uitgegaan van:
 • een linuxomgeving, desktop of server
 • een standaard map /usr/local/share/languagetool
 1. download http://www.languagetool.org/download/LanguageTool-1.5.oxt
 2. maak de map aan
  • mkdir /usr/local/share/languagetool 
 3. pak het bestand LanguageTool-1.5.oxt uit
  • unzip LanguageTool-1.5.oxt /usr/local/share/languagetool/ 

Bewerken van grammaticaregels

Het is belangrijk om eerst te kijken of er al aan een regel wordt gewerkt of dat na onderzoek is gebleken dat een regel (momenteel) niet wordt geïmplementeerd omdat deze na onderzoek te ingewikkeld bleek te zijn. Dit kan door te kijken op http://sf.own-it.nl/projects/opentaal/issues?query_id=28

Indien er een issue bestaat voor de desbetreffende regel, gebruik die om te communiceren voor de verbetering die je wil bijdragen. Bestaat er nog geen issue, maak er dan een aan via http://sf.own-it.nl/projects/opentaal/issues/new Voor elke nieuwe issue gaarne het volgende vermelden:
 • beknopte titel met goede en foute variant
 • duidelijk foutief voorbeeld
 • duidelijk goed voorbeeld
 • bronnen die geraadpleegd kunnen worden
Als voorbeelden zie:

De regels zijn te vinden in /usr/local/share/languagetool/rules/nl/grammar.xml.

Mogelijke edit software:

Testen van rules

Vanuit /usr/local/share/languagetool/ kan je de grammar.xml testen of deze valide is.

./testrules.sh nl 

Er wordt een controle uitgevoerd van de eerder gemaakte grammar.xml

Grammaticacontrole vanaf command-line op een tekstbestand

basic

Volg bovenstaande eerste drie stappen en doe daarna:

@java -jar /usr/local/share/languagetool/LanguageTool.jar -l nl -m nl bestand.txt@

of
@cat bestand.txt|java -jar /usr/local/share/languagetool/LanguageTool.jar -l nl -m nl@

Hier staat -l voor de taal van de tekst en -m voor de moedertaal van de auteur. Met behulp van -d kunnen bepaalde regels tijdelijk worden uitgeschakend, bv.:

advanced

@java -jar /usr/local/share/languagetool/LanguageTool.jar -l nl -m nl -d WHITESPACE_RULE,EN_UNPAIRED_BRACKETS,COMMA_PARENTHESIS_WHITESPACE bestand.txt@

Als men tijdens het testen of ontwikkelen van regels meer achtergrondinformatie wil zien over welke regels worden toegepast en welke woordtypes worden herkent, gebruik de optie -v.

Bronnen

Grammaticaregels

http://languagetool.wikidot.com/tips-and-tricks