Project

General

Profile

Grammaticacontrole » History » Version 11

Version 10 (Bob vd Loo, 29-10-2011 13:11) → Version 11/19 (Bob vd Loo, 29-10-2011 13:18)

h1. Grammaticacontrole testen

h2. Installeren

Bij deze een korte handleiding voor het bekijken en verbeteringen van de
grammaticaregels.
In deze instructie wordt uitgegaan van:
* een linuxomgeving, desktop of server
* een standaard map /usr/local/share/languagetool

# download http://www.languagetool.org/download/LanguageTool-1.5.oxt
# maak de map aan
#* <pre> mkdir /usr/local/share/languagetool </pre>
# pak het bestand LanguageTool-1.5.oxt uit
#* <pre> unzip LanguageTool-1.5.oxt /usr/local/share/languagetool/ </pre>

h2. Bewerken van grammaticaregels

De regels zijn te vinden in _/usr/local/share/languagetool/rules/nl/grammar.xml_.

Mogelijke edit software:

* http://xml-copy-editor.sourceforge.net/
* http://w3.org/Amaya/
* http://kompozer.net/
* http://jedit.org/

h2. Testen van rules

Vanuit /usr/local/share/languagetool/ kan je de grammar.xml testen of deze valide is.

<pre>./testrules.sh nl </pre>
Er wordt een controle uitgevoerd van de eerder gemaakte grammar.xml

h2. Grammaticacontrole vanaf command-line op een tekstbestand

Volg bovenstaande eerste drie stappen en doe daarna:

<pre>
@java -jar /usr/local/share/languagetool/LanguageTool.jar -l nl -m nl bestand.txt@
</pre>
of

<pre>
@cat bestand.txt|java -jar /usr/local/share/languagetool/LanguageTool.jar -l nl -m nl@
</pre>

Hier staat -l voor de taal van de tekst en -m voor de moedertaal van de auteur. Met behulp van -d kunnen bepaalde regels tijdelijk worden uitgeschakend, bv.:

<pre>
@java -jar /usr/local/share/languagetool/LanguageTool.jar -l nl -m nl -d WHITESPACE_RULE,EN_UNPAIRED_BRACKETS,COMMA_PARENTHESIS_WHITESPACE bestand.txt@
</pre>

Als men tijdens het testen of ontwikkelen van regels meer achtergrondinformatie wil zien over welke regels worden toegepast en welke woordtypes worden herkent, gebruik de optie -v.