Project

General

Profile

Grammaticacontrole » History » Version 10

« Previous - Version 10/19 (diff) - Next » - Current version
Bob vd Loo, 29-10-2011 13:11


Grammaticacontrole testen

Installeren

Bij deze een korte handleiding voor het bekijken en verbeteringen van de
grammaticaregels.
In deze instructie wordt uitgegaan van:
 • een linuxomgeving, desktop of server
 • een standaard map /usr/local/share/languagetool
 1. download http://www.languagetool.org/download/LanguageTool-1.5.oxt
 2. maak de map aan
  • mkdir /usr/local/share/languagetool 
 3. pak het bestand LanguageTool-1.5.oxt uit
  • unzip LanguageTool-1.5.oxt /usr/local/share/languagetool/ 

Bewerken van grammaticaregels

De regels zijn te vinden in /usr/local/share/languagetool/rules/nl/grammar.xml.

Mogelijke edit software:

Testen van rules

Vanuit /usr/local/share/languagetool/ kan je de grammar.xml testen of deze valide is.

./testrules.sh nl 

Er wordt een controle uitgevoerd van de eerder gemaakte grammar.xml

Grammaticacontrole vanaf command-line op een tekstbestand

Volg bovenstaande eerste drie stappen en doe daarna:

@java -jar /usr/local/share/languagetool/LanguageTool.jar -l nl -m nl bestand.txt@

of
@cat bestand.txt|java -jar /usr/local/share/languagetool/LanguageTool.jar -l nl -m nl@

Hier staat -l voor de taal van de tekst en -m voor de moedertaal van de auteur. Met behulp van -d kunnen bepaalde regels tijdelijk worden uitgeschakend, bv.:

@java -jar /usr/local/share/languagetool/LanguageTool.jar -l nl -m nl -d WHITESPACE_RULE,EN_UNPAIRED_BRACKETS,COMMA_PARENTHESIS_WHITESPACE bestand.txt@

Als men tijdens het testen of ontwikkelen van regels meer achtergrondinformatie wil zien over welke regels worden toegepast en welke woordtypes worden herkent, gebruik de optie -v.