Project

General

Profile

Exports

Locatie

balder:/var/www2/opentaal.nl/data/exports/ 

Scripts

genSettings.ini

bevat een paar instellingen voor MySQL

genWoordenlijst.sh

Genereert de laatste versie van de woordenlijst. Maakt gebruik van genSettings.ini.

genWoordfrequenties.sh

Genereert een lijst met woorden en de bijbehorende frequenties op basis van de analyse van geoogste bestanden