Project

General

Profile

DistributedHarvester

- het bestand droppedwords.txt bevat woorden die helemaal daar niet in
horen; iemand heeft normale woorden opgegeven. Dat betekent dat er te veel
uit de oogst wordt gehaald.
Ik wil die lijst wel reviewen. Je kunt hem ook gewoon weggooien.

- Als ik in de statistiek kijk, zie ik dat het aantal op te halen pagina's
voor distributedHarvester wel heel erg hoog is. Dat kan komen doordat de
processen op de server van het verwerken van de oogst niet goed lopen.

Zo kan het zijn dat door een herstart van de server de lock-file is
blijven staan of zo. Het kan nodig zijn om te kijken of transfer.sh nog
draait.