Project

General

Profile

Actions

Bronnen voor woorden en hun spelling

Plaatsen, straten, etc

Juridische aspecten

Volgens Wikipedia was een explicite melding van het symbool © (C) alleen in de Verenigde Staten tot 1898 rechtsgeldig om te vermelden dat een werk auteursrechtelijk beschermd is. Tegenwoordig verandert het niets aan de beschermde status, die nu via de Conventie van Bern is geregeld, maar kan het handig zijn voor de duidelijkheid.

Volgens een ander artikel op Wikipedia wordt vermeld dat symbolen als ® (R), ™ TM en ? SM momenteel alleen in de Verenigde Staten een juridische betekenis hebben maar niet in de Benelux.

Derden kunnen niet eisen dat OpenTaal deze symbolen achter woorden plaatst in onze woordenlijsten, spellingcontrole, etc. Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om eventueel merktekens te gebruiken als dat van toepassing zou zijn.

Updated by Pander M over 9 years ago · 6 revisions