Project

General

Profile

Bijeenkomst OpenTaal April 2012

Punten aanbrengen voor de bijeenkomst

Ga naar het forum voor het aanleveren van punten. Hierdoor blijft iedereen op de hoogte van wijzigingen.
De uiteindelijke versie van de agenda komt hier te staan.

Agenda / actiepunten

Aanwezigen

Datumprikker

<< Agenda