Project

General

Profile

Actiepuntenlijst

2010-10

2010-11

  • Testen wijzigingen in Hunspell die voor ons worden gemaakt: Ruud en Bob
  • Aanpassen spellingcontrole om er gebruik van te maken: Ruud
  • Starten extra (kleine) keuring ter aanvulling van woordenlijst

2010-12

  • Verbeteringen aan grammaticacontrole doorvoeren: Ruud