Project

General

Profile

Hulp #6777

Uitzoeken Culturele ANBI ipv alleen ANBI te worden

Added by Pander M almost 4 years ago.

Status:
New
Priority:
High
Assignee:
Bob vd Loo
Category:
-
Target version:
-
Start date:
24-04-2017
Due date:
09-05-2017
% Done:

0%

Estimated time:
1.00 h

Description

Kan iemand van het bestuur uitzoeken of Stichting OpenTaal ook een Culturele ANBI ipv alleen een ANBI kan worden en wat de voordelen daarvan voor OpenTaal en donateurs zijn? Bij andere stichting waar ik projecten doe hebben ze die status.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/culturele_anbi/culturele_anbi

Also available in: Atom PDF