Project

General

Profile

Feature #2125

Upgrade Language_Detect_WS met upstream broncode

Added by Pander M over 7 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
New
Priority:
Low
Assignee:
Reinout van Schouwen
Category:
Taalherkenning
Target version:
Start date:
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Upgrade Language_Detect_WS met upstream broncode, zie [[https://code.google.com/p/language-detection]] Maak hiervan ook een deployment op opentaalbank.

History

#1 Updated by Pander M over 7 years ago

  • Category changed from WordsHarvester to Taalherkenning

#2 Updated by Pander M over 7 years ago

Pander M schreef:

Upgrade Language_Detect_WS met upstream broncode, zie [[https://code.google.com/p/language-detection]] Maak hiervan ook een deployment op opentaalbank.

De licentie van language-detect https://code.google.com/p/language-detection/ is Apache 2.0. Is dat compatibel met onze BSD/CC-BY-licentie? We leveren op eenzelfde manier aan Hunspell dat een GPL/LGPL/MPL-licentie heeft en aan LanguageTool die een LGPL-licentie heeft.

Also available in: Atom PDF