Project

General

Profile

Actions

Feature #1829

open

Identieke beoordelingers samenvoegen

Added by Pander M about 9 years ago. Updated about 9 years ago.

Status:
New
Priority:
Low
Assignee:
-
Category:
OpenTaal dababase
Target version:
Start date:
25-06-2012
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
4.00 h

Description

Soms hebben mensen meerdere accounts voor het doen van beoordelingen. Die moeten eenmalig worden samengevoegd en SQL-commando's moeten gedocumenteerd worden. Bijvoorbeeld Simon heeft drie accounts.

No data to display

Actions

Also available in: Atom PDF