Project

General

Profile

Actions

Feature #1774

open

Grammaticaregels voor woorden die niet los mogen voorkomen

Added by Pander M over 9 years ago.

Status:
New
Priority:
Normal
Assignee:
-
Category:
Grammaticaregels
Target version:
Start date:
02-06-2012
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
16.00 h

Description

Er kunnen semi-geautomotiseerd grammaticaregels voor woorden die niet los mogen voorkomen of alleen in een bepaalde combinatie mogen voorkomen worden gegenereerd. Dit kan voor woorden in words_list met word_status (versieinformatie) van b of B. Zie ook http://sf.own-it.nl/wiki/4/Een_woord_binnen_OpenTaal#Opname-in-woordenlijst

Voorbeelden zijn:
- Addis Abeba, waarbij Addis niet los voor mag komen
- nota bene, waarbij bene alleen correct is als nota er voor staat

Let op, als hiervoor een semi-geautomatiseerde oplossing voor is gemaakt dient deze ook worden aangeroepen en worden herzien tijdens het voorbereiden van een nieuwe woordenlijst zodat de gerelateerde grammaticaregels regelmatig bijgewerkt worden.

No data to display

Actions

Also available in: Atom PDF