Project

General

Profile

Feature #1774

Grammaticaregels voor woorden die niet los mogen voorkomen

Added by Pander M over 8 years ago.

Status:
New
Priority:
Normal
Assignee:
-
Category:
Grammaticaregels
Target version:
Start date:
02-06-2012
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
16.00 h

Description

Er kunnen semi-geautomotiseerd grammaticaregels voor woorden die niet los mogen voorkomen of alleen in een bepaalde combinatie mogen voorkomen worden gegenereerd. Dit kan voor woorden in words_list met word_status (versieinformatie) van b of B. Zie ook http://sf.own-it.nl/wiki/4/Een_woord_binnen_OpenTaal#Opname-in-woordenlijst

Voorbeelden zijn:
- Addis Abeba, waarbij Addis niet los voor mag komen
- nota bene, waarbij bene alleen correct is als nota er voor staat

Let op, als hiervoor een semi-geautomatiseerde oplossing voor is gemaakt dient deze ook worden aangeroepen en worden herzien tijdens het voorbereiden van een nieuwe woordenlijst zodat de gerelateerde grammaticaregels regelmatig bijgewerkt worden.

Also available in: Atom PDF