Project

General

Profile

Bug #1769

In database worden user_name en machine_name van Harvester niet bijgewerkt

Added by Pander M over 8 years ago.

Status:
New
Priority:
Low
Assignee:
-
Category:
WordsHarvester
Target version:
Start date:
31-05-2012
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
2.00 h

Description

Als user_name en machine_name wordt aangepast of meegegeven bij opstarten van de Harvester (in ieder geval in Linux) dat deze wijziging niet in de database terecht komt. Mensen die eerst de Harvester runnen zonder die informatie, worden geregistreerd als '-' en 'Onbekend' in die twee velden en die informatie wordt later niet mee bijgewerkt als de eindgebruiker deze informatie via de Harvester wel meegeeft. Dit moet gefikst worden.

java -jar Harvester.jar mijnmachinenaam mijngebruikersnaam

Zie ook [[http://sf.own-it.nl/wiki/opentaal/Oogsten]]

Also available in: Atom PDF