Project

General

Profile

Actions

Bug #1404

open

firefox, thunderbird, libreoffice

Added by Bert Mariën over 9 years ago. Updated over 9 years ago.

Status:
Feedback
Priority:
Normal
Assignee:
-
Category:
-
Target version:
-
Start date:
28-12-2011
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Vanaf versie 9.01 van firefox en thunderbird, en de te verwachten libreoffice 3.5 werkt de laatste versie van opentaal niet meer.

Een aanpassing is gewenst.


Files

Selection_006.png (185 KB) Selection_006.png Bob vd Loo, 13-03-2012 22:32
Actions #1

Updated by Bob vd Loo over 9 years ago

Beste Bert,

Ik heb zojuist onze woordenlijst getest in Firefox 10 en deze wordt zonder problemen geïnstalleerd.
http://www.opentaal.org/bestanden/doc_download/19-woordenlijst-v-210g-voor-mozilla-producten

Daarna heb ik de plugin getest:
http://www.opentaal.org/controle-installatie

Zou je kunnen vertellen wat er precies misgaat?

Actions #2

Updated by Bert Mariën over 9 years ago

Beste,

De fouten die ik ondervond toen ik de bug heb door gegeven, waren wel
allebei in twee test producties.

Ik weet al niet meer in welke testversie van firefox, maar het was wel
een testversie van LibreOffice 3.5. Dus ik vermmoed dat het ging over
een testversie van firefox 9.

Nu werkt het wel. Ik weet het. Maar in de testversies waarover sprake,
werkte het niet.

De fout zal dus bij Mozilla hebben gelegen.

Met beleefde groet,

Bert.

On 13/03/2012 22:32, wrote:

Issue #1404 is gewijzigd (by Bob vd Loo).

  • Bestand Selection_006.png toegevoegd
  • Status gewijzigd van Nieuw naar Terugkoppeling

Beste Bert,

Ik heb zojuist onze woordenlijst getest in Firefox 10 en deze wordt
zonder problemen geïnstalleerd.
http://www.opentaal.org/bestanden/doc_download/19-woordenlijst-v-210g-voor-mozilla-producten

Daarna heb ik de plugin getest:
http://www.opentaal.org/controle-installatie

Zou je kunnen vertellen wat er precies misgaat?


Bug #1404: firefox, thunderbird, libreoffice
<http://sf.own-it.nl/issues/show/1404>

  • Auteur: Bert Mariën
  • Status: Terugkoppeling
  • Prioriteit: Normaal
  • Toegewezen aan:
  • Categorie:
  • Doel versie:

Vanaf versie 9.01 van firefox en thunderbird, en de te verwachten
libreoffice 3.5 werkt de laatste versie van opentaal niet meer.

Een aanpassing is gewenst.


You have received this notification because you have either subscribed
to it, or are involved in it.
To change your notification preferences, please click here:
http://sf.own-it.nl/my/account
This project is sponsored by OwnIT, Open Source Services:
http://www.own-it.nl

Actions

Also available in: Atom PDF